top of page
ריטריטים ושבתות תרגול עם בת אל טולנאי

 2020 ריטריטים ושבתות תרגול 

-ריטריט ראש השנה בהנחייה משותפת עם לילה קמחי בעין דור

שלושה ימי תרגול מטעם עמותת תובנה בראש השנה 19.10- 21

פרטים והרשמה באתר עמותת תובנה

-ריטריט יום כיפור בהנחייה משותפת עם שימי לוי בעין דור

  ריטריט ויפאסנה ברוח יום כיפור היכלול תרגולי סליחה וחסד ואפשרות לצום

פרטים והרשמה באתר עמותת תובנה

- 9-12.12 ריטריט סופ"ש בעין דור ב

 פרטים והרשמה באתר עמותת תובנה

שבת תרגול בכרכור ב- 24.10

פרטים באתר עמותת תובנה

 

 

 

bottom of page