top of page
מדיטציות מונחות לתרגול
שלוש דקות מרחב נשימה והזנה
00:00 / 03:14
מדיטציית תשומת לב לנשימה- 20 דקות
00:00 / 20:28
כמו הר, מדיטציית קשב פתוח - 20 דקות
00:00 / 24:49
תשומת לב לנשימה ופתיחות מקבלת -15 דקות
00:00 / 15:25
סריקת גוף- 20 דקות
00:00 / 20:12
חמלה עצמית לרגעי קושי - RAIN
00:00 / 16:38
מדיטציית טוב לב (מטא) -15 דקות
00:00 / 15:43
מדיטציית טוב לב (מטא)- 20 דקות
00:00 / 19:55
לנוח אל שמי התודעה הפתוחה- 25 דקות
00:00 / 25:03
bottom of page